ผู้บังคับบัญชา
 

พลโท คมสัน ศรียานนท์
ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

 

พลตรี ชำนาญ สุวะนาม
รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

 

พลตรี พรมงคล พึ่งเสมา
รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

 

 
ผบ.นขต.บก.ศอว.ศอพท.
 
พ.อ.เจริญ ศรชัย
ผอ.กกพ.ศอว.ศอพท.
พ.อ.ณรงค์ศักดิ์ ชอบเพื่อน
ผอ.กนผ.ศอว.ศอพท.
พ.อ.ปฐพี รุ่งรัศมี
ผอ.กกบ.ศอว.ศอพท.
พ.อ.กิตติพันธ์ อินสว่าง
ผอ.กปช.ศอว.ศอพท.
 
ผบ.นขต.ศอว.ศอพท.
 
 
 
 
พ.อ.อุตสาหะ แก้วกิริยา
ผอ.กกร.ศอว.ศอพท.
พ.อ.นักรบ วานิชนุเคราะห์
ผอ.
กวพท.ศอว.ศอพท.
 
 
พ.อ.พิสิษฐ์ ต้นกำเนิด
ผอ.รง.ตวพ.ศอว.ศอพท.
พ.อ.สัญญา แสนทนันชัย
ผอ.รง.ปค.ศอว.ศอพท.
พล.ต.สุธี เจียมสกุล
ผอ.รง.กสย.ศอว.ศอพท.
 
 
นายทหารวิศวกรเทคโนโลยี ศอว.ศอพท.
 
 
 
 

 
 

 
 
น.วทย.ศอว.ศอพท.
 
น.วทย.ศอว.ศอพท.

 

 
นายทหารปฎิบัติการประจำ ศอว.ศอพท.
 
 
 
 
พ.อ.
นปก.ประจำ ศอว.ศอพท.
 
พ.อ.
นปก.ประจำ ศอว.ศอพท.
         
 
ผบ.นขต.ศอว.ศอพท.
 
พ.อ.ชนินธร อยู่ภู่
ผอ.กสน.ศอว.ศอพท.
พ.อ.จักรกฤษณ์ คงสมใจ
หก.กจห.ศอว.ศอพท.
พ.อ.หญิง วรวรรณ มานะต่อ
หน.กงว.ศอว.ศอพท.
พ.อ.ประเสริฐ พุดพริ้ง
หน.นกง.กกง.ศอว.ศอพท.
 
พ.อ.หญิง ขนิษฐา ทองบุญ
ผบ.หน่วยตรวจโรค ศอว.ศอพท.
พ.อ.ญาณกร ธิติบุญยกร
อนุศาสนาจารย์

 
พ.อ.สำรวย ศรีษะ
นธน.ศอว.ศอพท.
   
 
 

 

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตำบล เขาสามยอด อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี
สถิติผู้เข้าชม