ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องยิงลูกระเบิด
 

เครื่องยิงลูกระเบิด
ขนาด 60 มิลลิเมตร
แบบ เอ็ม 121 เอ 1

 

60 mm. MORTAR M 121 A 1

เครื่องยิงลูกระเบิด
ขนาด 60 มิลลิเมตร
แบบ เอ็ม 121 เอ 2

 

60 mm. MORTAR M 121 A 2

เครื่องยิงลูกระเบิด
ขนาด 60 มิลลิเมตร
แบบ เอ็ม 121 เอ 3

 

60 mm. MORTAR M 121 A 3

เครื่องยิงลูกระเบิดระยะยิงไกล
ขนาด 60 มิลลิเมตร เอ็ม 947


60 mm. 
MORTAR M 947
 

เครื่องยิงลูกระเบิด
ขนาด 81 มิลลิเมตร
แบบ เอ็ม 221 เอ 1


81 mm. MORTAR M 221 A 1

เครื่องยิงลูกระเบิด
ขนาด 81 มิลลิเมตร แบบ เอ็ม 221 เอ 2


81 mm. 
MORTAR M 221 A 2
 
เครื่องยิงลูกระเบิด
ขนาด 120 มิลลิเมตร
แบบ เอ็ม 925 เอ 1


120 mm. 
MORTAR M 925 A 1
เครื่องยิงลูกระเบิด
ขนาด 120 มิลลิเมตร
แบบ เอ็ม 132 เอ 1


120 mm. 
MORTAR M 132 A 1
 

เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 120 มิลลิเมตร

แบบ เอ็ม 132 ติดตั้งบน รสพ. แบบ 85

 

 

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตำบล เขาสามยอด อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี
สถิติผู้เข้าชม