ผลิตภัณฑ์ประเภทปืนใหญ่


 

     ปบค. 105 มม. เอ็ม 425

     ปบค. 105 มม. เอ็ม 618

     โครงการปรับปรุง ปบค.105 มม.เอ็ม 101

     โครงการรับการถ่ายทอดการประกอบรวม ปบค.105 มม.

Light Gun แบบ 119

     โครงการดัดแปลง ปบค.105 มม.(เอ็ม 425) เป็นแบบ

อัตตาจรล้อยาง 

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตำบล เขาสามยอด อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี
สถิติผู้เข้าชม