ปืนใหญ่
ผลิตภัณฑ์ประเภทปืนใหญ่


 

     ปบค. 105 มม. เอ็ม 425

     ปบค. 105 มม. เอ็ม 618

     โครงการปรับปรุง ปบค.105 มม.เอ็ม 101

     โครงการรับการถ่ายทอดการประกอบรวม ปบค.105 มม.

Light Gun แบบ 119

     โครงการดัดแปลง ปบค.105 มม.(เอ็ม 425) เป็นแบบ

อัตตาจรล้อยาง