ประเภทลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด

ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด

ขนาด ๖๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด เอ็ม ๒๖๑

  60 mm. HE. M 261 MORTAR BOMB

ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด

ขนาด ๖๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด เอ็ม ๔๗๒

    60 mm. HE. M 472 MORTAR BOMB

ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด

ขนาด ๘๑ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด เอ็ม ๒๖๒

  81 mm. HE. M 262 MORTAR BOMB  

ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด

ขนาด ๑๒๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิด

แบบ เอ็ม ๒๙๓

  120 mm. HE. M 293 MORTAR BOMB  

ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด

ขนาด ๑๒๐ มิลลิเมตร ชนิดควันฟอสฟอรัส เอ็ม ๔๐๔

  120 mm. SMOKE WP. M 404
MORTAR BOMB 

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตำบล เขาสามยอด อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี
สถิติผู้เข้าชม