ผลิตภัณฑ์ประเภทชนวนหัว (Fuze)

ชนวนหัวกระทบแตกไว/ถ่วงเวลา เอ็ม ๓๗๑ เอ ๑

( สำหรับลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด )

POINT - DETONATING FUZE, M 371 A 1

ชนวนหัวกระทบแตกไว ถ่วงเวลา เอ็ม ๓๗๔ 

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตำบล เขาสามยอด อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี
สถิติผู้เข้าชม