Fuze
ผลิตภัณฑ์ประเภทชนวนหัว (Fuze)

ชนวนหัวกระทบแตกไว/ถ่วงเวลา เอ็ม ๓๗๑ เอ ๑

( สำหรับลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด )

POINT - DETONATING FUZE, M 371 A 1

ชนวนหัวกระทบแตกไว ถ่วงเวลา เอ็ม ๓๗๔