ผลิตภัณฑ์ประเภทดินส่งกระสุน

ดินส่งกระสุน เอ็ม ๖๗

ดินส่งกระสุนชนิดเปลือกแข็ง โซน ๘
ดินส่งกระสุนชนิดเปลือกแข็ง โซน ๑๐

  

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตำบล เขาสามยอด อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี
สถิติผู้เข้าชม