พลโท นภนต์  สร้างสมวงษ์
ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ
 

 

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตำบล เขาสามยอด อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี
สถิติผู้เข้าชม